Ressourcer og inspiration til grøn omstilling

På denne side har vi samlet inspiration, gode råd og værktøjer til at arbejde med den grønne omstilling som SMV. Ganske gratis. Grøn omstilling er nemlig ikke længere kun et buzzword men en realitet, som i stigende grad kan få afgørende betydning, ikke kun for dem som sælger de grønne løsninger men alle virksomheder – også danske SMV’er.

I en undersøgelse foretaget af Asnet fra 2021 svarer 6 ud af 10 undersøgte SMV’er, at det bliver sværere at skabe vækst, hvis ikke man arbejder med bæredygtighed, og 35% har oplevet krav om bæredygtighed fra én eller flere kunder. Men de færreste mener de er i mål med grøn omstilling, og halvdelen mener, der er behov for flere ressourcer. Det vi ser ind i, er en fremtid hvor der kommer en CO2-afgift, krav til CO2-regnskab, øgede miljøkrav osv. Bæredygtighed bliver altså i stigende grad et konkurrenceparameter. Så hvorfor ikke være på forkant med udviklingen?

Dyk ned i de forskellige temaer på siden nedenfor eller start med en kort introduktion til vores medlemmer og nogle af de temaer, vi har behandlet i Bæredygtigt forum for SMV’er. Læs også mere om Bæredygtigt Forum for SMV nederst på siden.

 • Udfordringer og muligheder i arbejdet med bæredygtighed
 • Strategiarbejde til den grønne omstilling
 • Investering i bæredygtighed
 • Baggrund

Videoen kan også ses HER

Udfordringer og muligheder i arbejdet med bæredygtighed

Direktør for Aluproff Thomas Trads Hansen, direktør for SMV-Danmark Jakob Brandt og direktør i Dissing+Weitling Tine Holmboe beskriver bl.a. hvorfor arbejdet med bæredygtighed er vigtigt, hvilke udfordringer det giver, og hvor man kan søge hjælp.

Hovedpointer

 • Bæredygtighed handler både om at gøre det rigtige – og om at sikre sin bundlinje. Det bliver sværere at sværere at komme udenom de bæredygtige krav.
 • For veletablerede virksomheder kan der være mangeårige relationer med både kunder og leverandører. Det kan være en udfordring at begynde at stille nye krav til leverandører, ligesom der også skal være et marked for mere bæredygtige produkter.
 • Bæredygtighed skal ikke blot være et PR-stunt men leve i kulturen og være en fast del af virksomheden. Det kræver at man har både medarbejdere og ledelse med.
 • Verdensmålene kan give inspiration til succeskriterier og målsætninger for bæredygtighed. Der er også inspiration og hjælp at hente til at komme i gang hos Erhvervshusene og SMV-Danmark.

Værktøjer

 • De regionale erhvervshuse kan give gratis sparring og vejledning, og flere har indsatser relateret til grøn omstilling – find dit regionale erhvervshus i oversigten her.

Videoer

Videoen kan også ses HER

Videoen kan også ses HER

Videoen kan også ses HER

Strategiarbejde til den grønne omstilling

Professor Kasper Meisner Nielsen, direktør i Plan Miljø Bjørn Bauer og direktør i Lauren Erhvervsrengøring Lau Laursen uddyber bl.a. hvorfor den grønne omstilling er vigtig at komme i gang med som SMV, hvilken rolle strategiarbejdet spiller i den sammenhæng, og hvordan man får eksekveret på sine planer.

Hovedpointer

 • Bæredygtighed er et konkurrenceparameter og en måde at skille sig ud på som virksomhed, og markedet efterspørger i stigende grad bæredygtige løsninger og produkter.
 • Lad være med at blive overvældet over tekniske procedurer og materiale når du starter på at arbejde med bæredygtighed. Start et sted – f.eks. med at se på virksomhedens transport, og lad det vokse ud fra det.
 • Start med at definere hvad der er en succes og fokuser på klare målsætninger herfor.
 • Bæredygtighed bor i strategien – ikke i marketingsafdelingen. Det er centralt at det integreres i virksomheden og at både ledelse og medarbejdere er med på vognen.

Værktøjer

 • Strategitrappen hjælper til at formulere strategiske mål og nå dem – læs mere her.

Videoer

Videoen kan også ses HER

Videoen kan også ses HER

Videoen kan også ses HER

Investering i bæredygtighed

Lektor Jeppe Christoffersen gør os klogere på, hvad der kendetegner succesfulde investeringer, og hvilke faldgruber man bør undgå.

Hovedpointer

 • En succesfuld investering er kendetegnet ved grundigt forarbejde og inddragelse af de rigtige mennesker både inde- og udefra virksomheden. Det kan være, at der er behov for at hyre en person ind udefra til at udfordre forudsætninger og forestillinger om ens investering.
 • Investeringer som bliver til en fiasko skyldes typisk, at man undervurderer hvor mange ressourcer, og hvor meget tid, der skal bruges, og ikke har forberedt sig grundigt nok.

Værktøjer

 • Investeringsværktøjet hjælper dig med at vurdere hvor parat din virksomhed er til at foretage investeringer – læs mere her.

Videoer

Videoen kan også ses HER

Ledelse af bæredygtighed

Professor og bestyrelsesformand i DSV Thomas Plenborg og partner og stifter i Hansen og Ersbøll Agenda Lotte Hansen uddyber, hvad ledelse af bæredygtighed er for en størrelse herunder vigtigheden af rapportering, de kompetencer som kræves og nogle af de udfordringer, SMV’erne står overfor.

Hovedpointer

 • Ledelse af bæredygtighed er mange ting. Først og fremmest handler det om at kunne sætte retning og hoppe ud i en forandring, hvor man ikke ved alt på forhånd, og hvor man skal agere ift. de store linjer i form af geopolitik og ressourcemangel. For det andet handler det om at omfavne ESG-området, og at kunne leve op til stigende krav om dokumentation og rapportering.
 • Ledelsen skal være klædt på med nye kompetencer og ressourcer på særligt ESG-området og med viden om, hvad bæredygtighed fører til af nye krav fra kunder og kommende lovgivning som f.eks. CO2-skat og dokumentationskrav.
 • Som ledelse skal man have en god fornemmelse for, hvordan man kan gøre sit kerneprodukt – hvad end det er – endnu mere bæredygtigt.
 • Ledelsesrapportering på kunder, produkter og markeder er essentielt for at forbedre bundlinje og bæredygtighed i virksomheder.

Værktøjer

 • Rapporteringsværktøjet hjælper med at vurdere værdien af intern rapportering – læs mere her.
 • Guide: 3 trin til at motivere dine medarbejdere – læs mere her.

Videoer

Videoen kan også ses HER

Videoen kan også ses HER

Baggrund

Center for Ejerledede Virksomheder (CEV) på CBS og Tænketanken Mandag Morgen har samarbejdet om at formidle forskning og viden fra CEV og få det ud at leve hos ejerledere. Bæredygtigt Forum for SMV’er og denne temaside sker som en del af det samarbejde. Projektet er finansieret af Industriens Fond.

Forummets deltagere er ejere og ledere af SMV’er og har dermed have fokus på nogle af de unikke problemstillinger, som kan knytte sig til at drive en mindre virksomhed i lyset af den grønne omstilling.

Videoerne her på siden er optaget som en del af aktiviteterne i Bæredygtigt Forum for SMV’er. Du kan se læse mere om Bæredygtig forum for SMV’er og se programmet her.