Bedre digital sundhed – Anbefalinger til bedre sammenhæng og samarbejde til gavn for borgere og et presset sundhedsvæsen

I en tid med stigende mangel på arbejdskraft i sundhedsvæsenet, hvor sengeafsnit lukkes og ventelisterne vokser, er det afgørende nødvendigt, at Danmark lykkes med at realisere potentialerne ved digital sundhed. Potentialerne er store, hvis den digitale sundhed velintegreres i sundhedsvæsenet og bruges som et middel til bedre og sammenhængende borger- og patientforløb. Af samme årsag omhandler tre ud af 20 af Robusthedskommissionens anbefalinger også direkte digital sundhed.

Danmark investerer kæmpe beløb i udvikling af teknologi, men alt for lidt bliver implementeret og udbredt til gavn for borgere og sundhedspersonale i hele landet. Vi har i Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med Health Tech Hub Copenhagen siden starten af året kortlagt barrierer og strukturelle løsningsforslag til, hvordan Danmark får skabt et mere sammenhængende og samarbejdende sundhedsvæsen med digital sundhed. Kortlægningen har bl.a. bestået i samtaler med 53 dygtige og erfarne ledere og eksperter på området, samt gennemgang af analyser og rapporter. Og barriererne er heldigvis ikke uoverkommelige.

Det kræver indsigt, fremsyn og mod at tænke sundhedsvæsenets struktur og fremtidens behandling grundlæggende anderledes end at blot flytte rundt på det, vi allerede kender i dag. Potentialet i digital sundhed er ikke løst med flere hjemmesider, koordineringsfora eller strategidokumenter. Det er ikke nok denne gang. Vi skal gentænke sundhedsvæsenet og dets opgaveløsning, og udnytte fordelene af god digitalisering. Digital sundhed skal integreres direkte ind i struktur, herunder organisering, uddannelse og finansiering.

Der er mange modeller til at skabe et mere sammenhængende og samarbejdende sundhedssystem, når det kommer til digital sundhed. Vi har i kortlægningen fundet 62 strukturelle løsningsforslag, og som efterfølgende er prioriteret. Resultatet er blevet 13 anbefalinger, som kan læses i vores netop udkomne rapport Bedre Digital Sundhed. 

Projektets udgivelser

Bedre digital sundhed

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere