Bedre samspil mellem politikere og administration 

UDFORDRING

Region Sjælland ønskede at styrke tilliden mellem politikere og administration. De bad derfor Tænketanken Mandag Morgen om at udvikle et politisk funderet kodeks for samspillet mellem politikere og embedsfolk samt anbefale konkrete løsninger.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen faciliterede en proces, hvor politikerne bød ind med deres prioriteringer, værdier og forslag. På 17 workshops og et temamøde blev de mange lag i samspillet mellem politikere og administration drøftet og udviklet.

RESULTAT

Processen mundede ud i et politisk kodeks for styrket samspil mellem politikere og embedsfolk samt et inspirationskatalog med 27 ideer og anbefalinger. Kodekset er vedtaget politisk, og Region Sjælland har nedsat arbejdsgrupper, som arbejdere videre med ideer fra processen. Se video om det politiske kodeks her.