Fremtidens kost

UDFORDRING

Kost & Ernæringsforbundet havde behov for et solidt og strategisk videngrundlag, som ledelsen kunne handle på baggrund af i forbundets arbejde med at styrke de kost- og ernæringsfagliges position på arbejdsmarkedet. Der var blandt andet behov for at vide, hvordan fremtidens arbejdsmarked sig for de kost- og ernæringsfaglige tegner sig.

TILGANG

På baggrund heraf gennemførte Tænketanken Mandag Morgen en analyse. Analysen bestod bl.a. en tendensanalyse, en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne og en interviewundersøgelse blandt relevante interessenter.

RESULTAT

Analysen afdækkede hvordan arbejdsmarkedet vil udvikle sig for de kost – og ernæringsfaglige, professionens styrker og udviklingspotentialer og hvilke samfundsmæssige og politiske udviklingstendenser, der kan få indflydelse på medlemmernes opgaveløsning og forbundets interessevaretagelse i fremtiden.