Holdninger til sundhedsinformation

UDFORDRING

I 2017 fastslog Tænketanken Mandag Morgen, at danskerne synes, det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. Hvordan ser det ud i 2019: Er danskerne stadig forvirrede? Og er der fortsat behov for at styrke formidlingen af og om sundhed?

TILGANG

Sammen med SundhedsTV undersøgte Tænketanken Mandag Morgen, hvordan danskerne forholder sig til sundhedsinformation. Vi spurgte danskerne og inddrog spørgsmål fra en lignende undersøgelse i 2017 for at kunne se på udviklingen over tid.

RESULTAT

Danskernes holdninger blev præsenteret i analysen ‘Holdninger til sundhedsinformation’, og samtidig med offentliggørelsen blev SundhedsTV, der online videregiver troværdig information om sundhed, lanceret. Se omtale af udgivelsen i Kristeligt Dagblad og i Jyllands-Posten