Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid

UDFORDRING

I foråret 2020 lukkede det danske samfund ned grundet covid-19. Krisen og de deraf følgende krav og restriktioner ramte vores mest udsatte medborgere hårdt og fik store konsekvenser for det sociale område.

Men coronakrisen bragte ikke kun nye udfordringer med sig. Da samfundet lukkede ned i foråret, reagerede kommuner, regioner og civilsamfund ved at åbne op for en hidtil uset innovationskraft for at holde hånden under samfundets udsatte.

TILGANG

I Tænketanken Mandag Morgen og Bikubenfonden sat os for at undersøge innovationen på socialområdet – imens pandemien har raset. Vi har spurgt mere end 2.300 frivillige sociale foreninger og sociale tilbud om deres arbejde med innovation under coronakrisen, og hvad der har hæmmet eller drevet den. Vi har talt med flere end 30 eksperter, fagfolk og ledere fra socialområdet. Og vi har zoomet ind på de nye indsatser rundtom i landet, der har gjort en konkret, positiv forskel for udsatte borgere under krisen.

RESULTAT

Resultatet af arbejdet har mundet ud i vores analyse ’Innovation i socialsektoren – læring i en krisetid’.  I forbindelse med lanceringen af analysen afholdte tænketanken et lanceringsevent, hvor der blev sat fokus på, hvad vi kan lære om innovation på socialområdet af coronakrisen, og hvilke positive forandringer vi skal videreføre i tiden efter.

Se oplæg og debatter fra lanceringseventet

Læs rapporten