Kommune Forfra

UDFORDRING

Velfærden er under forandring. Aktive borgere, alternative ressourcer, partnerskaber og politikudvikling uden for rådhusmatriklen er nøgleord i den omstilling. Men hvordan får man formidlet den nye retning, så alle i organisationen kan se vejen frem?

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen udarbejdede et debatoplæg, der gennem artikler, portrætter, strategiske indspark, debatspørgsmål og konkrete eksempler viser, hvordan Aarhus Kommune arbejder med at gentænke velfærden.

RESULTAT

Debatoplægget Kommune Forfra er i dag en fælles fortælling på tværs af forvaltningsområder, borgere, virksomheder, foreninger og politikere. Kommune Forfra viser den ønskede retning og illustrerer gennem konkrete eksempler, hvordan alle aktører kan bidrage til at understøtte forandringerne

Læs debatoplægget her