Kulturanalysen

UDFORDRING

Kulturelle aktiviteter er vigtige for danskerne, men kultur prioriteres lavest blandt velfærdsområderne. Altingets kulturpolitiske netværk bad Tænketanken Mandag Morgen om at indsamle viden om danskernes holdning til kultur for at kvalificere den kulturpolitiske debat.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen blotlagde danskernes holdning til kultur med udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, en række kvalitative interviews og bidrag fra 43 danske kulturinstitutioner.

RESULTAT

Den endelige analyse ‘Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne’ blev lanceret på Christiansborg, hvor politikere og kulturfolk debatterede prioritering af kulturlivet i Danmark. Se omtale af analysen i Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, Kommunerens Landsforening, JydskeVestkysten, POV International og B.T.