Mange sandheder
om sundhed

UDFORDRING

Mens mængden af information om sundhed og helbred vokser, oplever et stigende antal danskere, at det er svært at finde rundt i, hvad der er sundt og usundt. Samtidig er mistilliden til autoriteter på sundhedsområdet stigende. Hvem bærer ansvaret for den udvikling, og hvordan kan man sikre vidensbaseret og relevant information til borgerne?

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen foretog sammen med TrygFonden en befolkningsundersøgelse, som kortlagde, hvor og hvordan danskerne indhenter viden om sundhed, og hvordan danskerne håndterer og reagerer på de mange kilder og informationer på sundhedsområdet.

RESULTAT

Med afsæt i undersøgelsen blev der lavet en analyse og afholdt en konference. Til konferencen samlede Trygfonden og Tænketanken Mandag Morgen forskere, myndigheder, medier, fagpersoner og patientforeninger for at diskutere, hvordan udviklingen kan vendes. Du kan læse analysen her. Se omtale af analysen i Dagbladet Information og Berlingske