Medarbejder med vilje
& Leder på kanten

UDFORDRING

I de seneste årtier har vi udviklet professionelle velfærdsorganisationer ud fra et virksomhedsideal, hvor fokus er på at levereklart definerede serviceydelser til borgerne.  I de kommende år og årtier skal vi have velfærdsledere og medarbejdere, der i højere grad kan udvikle organisationer, der er åbne for såvel borgere som lokalsamfund.

TILGANG

I to sideløbende udviklingsprojekter ”Leder på kanten” og ”Medarbejder med vilje” samlede vi kommuner, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, civilsamfundsorganisationer mv. om at udvikle bud på fremtidens velfærdsmedarbejder og leder på tværs af fagområder og sektorer, som kunne indgå i en analyse.

RESULTAT

På baggrund af de to projekter og analysen udarbejdede vi to publikationer, der viser de gode eksempler på ledere og medarbejdere, der indtager nye roller, og som præsenterer en række greb og metoder, der kan bruges til at arbejde med de nye roller.  Læs dem her og her.