Nyt vidensgrundlag om udsatte unge i Holbæk 

UDFORDRING

Hvem er de udsatte unge? Og hvordan kan vi blive bedre til at hjælpe dem? Det var de to spørgsmål, som Holbæk Kommune manglede viden for at besvare. Tænketanken Mandag Morgen besvarede spørgsmålene med en dybdegående analyse, og kom med et inspirationsindspark til det fremadrettede arbejde.

TILGANG

Tænketanken Mandag Morgen gennemførte en  analyse, som tegnede et billede af de udsatte unge i Holbæk, faktatjekkede lokale fortællinger om målgruppen og kortlagde den kommunale indsats på området. Resultaterne blev leveret i form af både fremlæggelser og en skriftlig rapport.

RESULTAT

Med det nye vidensgrundlag i hånden er Holbæk Kommune klædt bedre på til at tage hånd om deres udsatte unge. Asbjørn Olsson, Formand for kommunalbestyrelsens opgaveudvalg, udtaler: ”Mandag Morgens analyse har givet projektudvalget et super godt udgangspunkt for det videre arbejde (…) Præsentationerne har været meget velfungerende. Analyseresultaterne er blevet godt underbygget af den grafiske fremstilling”.