Udsatte unge: Fra kanten til fællesskabet

UDFORDRING

Hjem til Alle alliancen, Ungdommens Røde Kors, BL – Danmarks Almene Boliger, TrygFonden, Bikubenfonden og Tuborgfondet ønskede at sætte fokus på og samle viden om den voksende gruppe af udsatte unge, der kæmper med psykiske og sociale problemer, føler sig ensomme og sat udenfor i samfundet.

TILGANG

Sammen med partnerne valgte Tænketanken Mandag Morgen at undersøge, hvilken værdi det har at deltage i brede fællesskaber, og hvordan vi bedst kan inkludere udsatte unge i dem. Vi indsamlede eksisterende viden om fællesskaber, deres betydning for udsatte unge og værdi som politisk fokusområde.

RESULTAT

I forbindelse med udgivelse af ‘Udsatte unge: fra kanten til fællesskabet’ afholdt vi en dialogkonference og samlede nøgleaktører på tværs af uddannelses-, bolig- og fritidssektoren for at diskutere inklusion af udsatte unge i samfundets eksisterende, brede fællesskaber.