VoresStemmer

UDFORDRING

Demokratiet i Danmark er udfordret: Tilliden til politikerne er faldet markant de senere år, og mange danskere føler sig koblet af de politiske processer. Derfor har Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med kommunerne Varde, Assens og Roskilde og med støtte fra A.P. Møller Fonden udviklet VoresStemmer*.

TILGANG

VoresStemmer* er et forsøg på at komme den demokratiske udfordring til livs ved at eksperimentere med nye former for politisk samtale, med nye måder for borgerne at deltage i de politiske beslutningsprocesser og med styrket dialog mellem borgere og politikere.

RESULTAT

I udgangen af 2019 afsluttede vi med succes de tre første kommunale VoresStemmer*, hvor et repræsentativt udsnit af borgerne i henholdsvis Assens, Varde og Roskilde kommune deltog i en dags politikudvikling – og et forløb med videreudvikling af ideerne. Se omtale af projektet: Varde Kommune, Assens Kommune og Roskilde Kommune.