Gentænkning af velfærden og fremtidens socialområde

Seks af landets største kommuner – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers (6-byerne) og Tænketanken Mandag Morgen har udarbejdet fem anbefalinger for at gentænke velfærden på det specialiserede socialområde. De fem anbefalinger lægger op til at der skabes bedre rammer om den forebyggende indsats, at den bureaukratiske byrde lettes, at der bygges bro mellem forskning og praksis mm.

Anbefalingerne er blevet til i en proces faciliteret af Tænketanken Mandag Morgen, hvor repræsentanter fra 6-byerne og eksperter er blevet samlet til workshops, som har skabt grundlaget for den efterfølgende udarbejdelse af anbefalingerne.

Anbefalingerne blev lanceret og præsenteret til en konference d. 3. november 2023 med deltagelse af ekspertudvalget på socialområdet, politiske repræsentanter fra 6-byerne og borgerrepræsentanter.

Baggrund for samarbejdet

Det specialiserede socialområde omfatter en stor gruppe borgere. I 2021 tog kommunerne sig af ca. 190.000 sårbare og udsatte børn, unge og voksne med komplekse behov herunder psykiske lidelser, handicap, misbrug og andre forhold, der gør det udfordrende for den enkelte at fungere i hverdagen.

Men indsatsen står over for betydelige udfordringer. Antallet af børn, unge og voksne som søger hjælp vokser. Deres behov bliver samtidig mere komplekse, hvilket har resulteret i et øget økonomisk pres. Et pres som gør det svært for kommunerne at opretholde en høj kvalitet i indsatsen på det specialiserede socialområde.

De fem anbefalinger skal ses i lyset af de udfordringer, man står overfor på det specialiserede socialområde. Målet er at skabe bedre vilkår for landets borgere, og særligt for de mest udsatte ved at styrke og prioritere indsatsen.

Projektets Udgivelser

Gentænkning af velfærden og fremtidens socialområde

Faktaark om den sociale indsats for børn, unge og voksne

Lancering af Gentænkning af velfærden og fremtidens socialområde