Handelsbetingelser for Gentænk Velfærden

INDHOLDSFORTEGNELSE
1 ARRANGØREN
2 ACCEPT
3 ORDRE OG BETALING
4 FAKTURA
5 ANNULLERING / FORTRYDELSESRET
6 REFUNDERING
7 ANSVAR
8 SIKKERHED VED KØB
9 DELTAGELSE / AFBUD

1 Arrangøren

Salg på https://www.tilmeld.dk/gentaenk forestås af:

Mandag Morgen
Ny Kongensgade 10, 2. sal
1472 København K
Danmark
CVR 38253395
Telefon 33939323
Email gentaenk@mm.dk

herefter kaldet “Arrangøren”

2 Accept
Køb på https://www.tilmeld.dk/gentaenk kan kun finde sted, hvis brugeren erklærer sig indforstået med de betingelser og vilkår, der gælder for handel hos Arrangøren.

For at handle hos Arrangøren skal brugeren være fyldt 18 år.

3 Ordre og betaling
Når Arrangøren har modtaget din ordre og betaling, får du med det samme en ordrekopi per email, hvoraf fremgår, hvilket arrangement og eventuelle tilvalg du har fået tilbudt at købe og til hvilken pris.

Det anbefales, at du udskriver og gemmer denne meddelelse, som er din anmodning om tilbud.

Hvis der fortsat er ledig plads til det ønskede arrangement, med de ønskede tilvalg, modtager du en ordrebekræftelse per email, hvoraf det fremgår, at dit tilbud er accepteret.

Arrangøren kan kun levere, så længe der er ledig plads på arrangementet og eventuelle tilvalg ikke er udsolgt. Bemærk derfor at endelig aftale om køb ikke er indgået, førend du har modtaget ordrebekræftelsen fra Arrangøren.

Afhængig af Arrangørens aftale med kortselskaber kan betaling ske med Dankort, VISA, VISA/Electron, JCB, Eurocard og Mastercard, med EAN eller via bankoverførsel.

Arrangøren trækker først betalingen, når ordrebekræftelsen er afsendt.

Ved betaling med kort kan din ordre blive tillagt et gebyr, der svarer til Arrangørens omkostninger til NETS for håndtering af betalingen.

4 Faktura
Fakturaen modtager du direkte fra arrangøren via email eller post.

5 Annullering / Fortrydelsesret
Arrangøren ønsker at alle kunder skal være tilfredse med deres køb hos Arrangøren. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med det/de bestilte arrangement(er) og/eller tilkøb, kan du foretage en samlet afbestilling senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.

Arrangementet kan dog ikke afbestilles senere end 14 dage før arrangementets første afviklingsdag. Dette medfører at arrangementer bestilt senere end 14 dage før første afviklingsdag ikke kan afbestilles.

Ovenstående finder ikke anvendelse såfremt bestillingen er foretaget af en person, som i det væsentlige ved bestillingen handler inden for sit erhverv eller på vegne af en erhvervsdrivende. Bestillinger foretaget af personer, som i det væsentlige ved bestillingen handler inden for sit erhverv eller på vegne af en erhvervsdrivende, kan således ikke afbestilles.

Ved afbestilling skal du kontakte Arrangøren via email og bede om bekræftelse af din afbestilling. Afbestillingen/fortrydelsen anses for rettidigt modtaget, når Arrangøren skriftligt har bekræftet din afbestilling. Endvidere skal du vedlægge dit bankkontonummer (husk registreringsnummer), så Arrangøren kan tilbageføre din eventuelle betaling.

6 Refundering
Al refundering udføres som bankoverførsel.

7 Ansvar
I visse tilfælde modtager Conference Manager A/S betaling på vegne af Arrangøren.

Conference Manager A/S udgør udelukkende mellemled for at lette transaktionen og påtager sig intet ansvar for levering af den aftale ydelse i forbindelse med modtagelsen af betalingen.

Arrangøren har det fulde ansvar for levering af den bestilte ydelse, og ethvert krav i anledning af misligholdelse eller andet retsligt skridt, i forbindelse med håndhævelse af aftalen med Arrangøren, skal rettes direkte mod Arrangøren.

Conference Manager A/S forestår herudover alene formidling af serverkapacitet i forbindelse med præsentation af Arrangørens arrangementer og tilmeldingsformularer. Det er alene Arrangøren der opdaterer salgsinformationer samt sælger og leverer sin ydelse. Alle henvendelser i relation til Arrangørens informationer, produkter, ydelser, manglende leverance mv. skal rettes direkte til Arrangøren.

Ved enhver brug af Conference Manager™ systemet via www.tilmeld.dk er såvel Arrangøren som brugeren indforstået med at Conference Manager A/S ikke på nogen måde er part i den aftale som indgås mellem Arrangøren og brugeren. Arrangøren opnår derfor ikke rettigheder og påtager sig ikke forpligtelser efter den pågældende aftale.

8 Sikkerhed ved køb
Det er fuldkommen sikkert at handle via www.tilmeld.dk.

Conference Manager™s servere benytter en avanceret krypteringsteknologi (Secure Sockets Layer), som videresender dine betalingskortoplysninger direkte til betalingsgatewayen. Det betyder, at det kun er betalingsudbyderens computere, der kan aflæse informationerne på dit betalingskort. Betalingskortinformationerne vil aldrig blive gemt eller opbevaret hos Conference Manager™. Betaling med betalingskort sker i overensstemmelse med love og regler for onlinebetaling i Danmark. Hvis en tredjeperson misbruger dit betalingskort, hæfter du ikke selv for misbruget, med mindre du har overtrådt reglerne for brug af betalingskort.

9 Deltagelse/afbud

Hvis du er forhindret i at deltage, kan pladsen til arrangementerne overdrages til en anden person fra samme virksomhed/organisation efter aftale med arrangøren.