Konference: Gentænk Velfærden 2019

Torsdag d. 6. juni hos Altinget og Mandag Morgen i København

Den eksponentielle teknologiske udvikling er en realitet. Alle aspekter af samfundet er påvirket, og velfærden er ingen undtagelse. Her har den teknologiske omstilling efterhånden været i gang i mange år. Masser af velfærdsteknologi er allerede taget i brug. Men i disse år sker der en radikal ændring i præmisserne for den teknologiske udvikling.

Hastigheden betyder, at vi får ændret vores forståelse af, hvad der kan lade sig gøre. Kunstig intelligens vil bryde helt nye grænser for anvendelse af teknologi. Smartphonen vil snart kende os bedre end vores familie og venner, og virtuelle, digitale assistenter vil styre en del af vores dagligdag. De næsten uendelige muligheder udfordrer vores ideer om, hvilke opgaver der skal løses af teknologien – og hvilke, der ikke skal. I løbet af få år vil der være meget få begrænsninger på, hvad der kan lade sig gøre. Hvis vi altså beslutter, at det skal være sådan. Og det er lige præcis den centrale pointe.

Jo mere teknologi, der kommer til, jo flere muligheder opstår der for, at opgaverne flytter fra mennesker til maskiner. Det betyder, at vi i stigende grad har brug for mennesker til at formulere de behov, teknologien skal løse, de værdier, udviklingen skal være styret af og de krav, der skal stilles til alt fra teknologivirksomheder til de frontlinjemedarbejdere, der skal sætte teknologien i anvendelse.

På Gentænk Velfærden 2019 er målet, at ledere og medarbejdere fra velfærdssamfundets forskellige områder og sektorer skal finde svar på, hvorfor og til hvad vi bruger teknologien, og hvem der skal træffe beslutningerne og sætte retningen. På dagen giver Mandag Morgen ordet til dem, der skal sætte kursen for fremtidens velfærd. Vi lader os ikke begrænse af digitaliseringsstrategier, økonomiske rammer eller manglende ekspertviden om teknologierne. Det er i stedet de menneskelige behov og drømme om fremtidens velfærdssamfund, der er i fokus. Det er netop den viden, deltagerne er eksperter på. Det er en dag dedikeret til dem, der ønsker at sætte dagsordenen, og dem der vil være med til at skabe løsninger med mennesket som udgangspunkt.

Tilmeld dig her

Konferenceprogram

08.00-09.30 | Morgenmad og opdatering på gårsdagens valg. 
Start dagen med en kop kaffe og en opdatering på gårsdagens valg. Altinget har inviteret et stærkt hold af vores klummeskribenter, eksterne analytikere og politiske genier til at komme forbi gården morgenen efter folketingsvalget.

09.45-10.15 | Netværk, kaffe og ankomst 
Nyd en kop kaffe med dine velfærdskolleger og bliv klar til at trække i arbejdstøjet. Når du ikke at være med fra kl. 8 er der også mulighed for at ankomme her.

10.15-10.25 | Velkommen til Gentænk Velfærden 2019
Jakob Nielsen, chefredaktør for Altinget og Ugebrevet Mandag Morgen, byder velkommen, sætter scenen og introducerer dagens program.

10.25-10.45 | GV-talk #1: Anders Hvid
Teknologiens potentialer i velfærden er efterhånden uendelige. Men samtidig med at det skaber muligheder, ændrer den teknologiske udvikling også karakteren af de spørgsmål, vi skal stille, når vi udforsker mulighederne. I denne GV-talk tager Jakob Nielsen en snak med Anders Hvid, co-founder af DareDisrupt og forfatter til bogen ”Grib fremtiden”, om de risici, der er ved at læne sig tilbage og vente på, at udviklingen kommer. Og om vigtigheden af at det offentlige Danmark sætter sig i  førersædet og tager styringen på spørgsmålet om, hvilken rolle teknologien skal spille i velfærden. Det er nemlig jer, de professionelle, der arbejder med velfærden til daglig, der skal sætte kursen for, hvad I ønsker teknologien skal gøre for velfærden – frem for, at det er teknologiens potentialer, der skal definere behovene.

10.45-11.45 | Udfordringerne på dagsordenen
Hvad er de vigtigste hensyn, vi skal have øje for, når vi skal sætte nye teknologier i spil for at løse udfordringerne i velfærden? Hvilke værdier og krav skal teknologien indrettes efter? Hvad er de menneskelige behov, der skal være styrende, når ny teknologi skal udvikles og implementeres? Og hvor er de største dilemmaer og faldgruber? Du og de øvrige deltagere er eksperter på hverdagen i velfærden. Derfor er det jer, der skal sætte de udfordringer på dagsordenen, der skal arbejdes videre med dagen igennem.

11.45-13.15 | Fra udfordring til løsning – runde 1
Dagsordenen er dannet – og nu er det tid til at arbejde med de udfordringer, der fylder mest for jer. Skab nye kontakter på kryds og tværs, når I i grupper folder udfordringerne ud og diskuterer potentialer og løsninger. Grupperne sammensætter I selv efter interesse og nysgerrighed frem for de velkendte siloer, som dagligdagen ofte ender i. Benyt derfor lejligheden til at sætte diskussionen fri og lade inspirationen ramme jer – og vær ikke bange for at tænke vildt og stort.

13.15-13.45 | GV-talk #2: Kaspar Colling Nielsen, Anette Prehn & Thomas Terney
Hvordan sikrer vi, at vi holder fokus på kerneopgaven i velfærden, når teknologiens potentialer er uendelige? Hvor er de varme hænder uerstattelige – og hvor kan teknologien være til gavn? Og hvordan bevarer vi et fokus på mennesket, når udviklingen går stærkt og der hele tiden opstår nye muligheder for opgaver, der kan løses af maskiner? I denne GV-talk tager Jakob Nielsen en snak med Kaspar Colling Nielsen, forfatter og filosof, Anette Prehn, forfatter og sociolog, og Thomas Terney, ekspert i kunstig intelligens, digitalisering og disruption, om de etiske, filosofiske og menneskelige perspektiver i spændet mellem teknologi og menneske. Her trækker de tråde tilbage til de grundværdier, som velfærden opstod af – og som måske har behov for en genopfriskning?

13.45-15.25 | Fra udfordring til løsning – runde 2
Fyldt med ny inspiration er det tid til at arbejde videre med de resterende udfordringer fra dagsordenen. Vælg igen en udfordring, du brænder for at løse, se den fra nye vinkler, mød andre ligesindede og opdag nye løsninger og potentialer. Eller dyk endnu længere ned i den udfordring og de løsninger, du diskuterede om formiddagen. Valget er dit, og ordet er frit.

15.25-15.40 | Vejen videre
Hvad er vi kommet frem til? Hvad tager vi med fra dagen? Og hvordan arbejder vi videre herfra? Vi samler op på dagens indtryk fra scenen og kigger fremad.

15.40-16.00 | GV-talk #3: Anne Skare Nielsen
Hvordan sørger vi for, at diskussionerne ikke stopper her – men at vi alle tager erfaringerne med hjem i egne organisationer og arbejder videre? Hvordan sikrer vi, at ideerne og løsningerne fra i dag får et liv, når vi går i gang med hverdagen igen i morgen? Disse spørgsmål vil Jakob Nielsen i en samtale med Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker, forsøge at besvare i dagens tredje GV-talk. Få inspiration til hvordan ideudviklingen kan fortsætte og bliv motiveret til at tage de store tanker med ud i hverdagen.

16.00-17.00 | Reception og netværk
Nyd et glas med nye kontakter, hør erfaringer med Gentænk Velfærd-spillet, der kan hjælpe dig med at tage ideudviklingen fra konferencen med hjem i din egen organisation – og prøv det selv

Hvordan vil dagen forløbe?

På Gentænk Velfærden 2019 giver vi ordet til jer, der arbejder med velfærden til daglig.

Du sætter dagsordenen: Dagen starter med, at I danner dagsordenen – ved at sætte de udfordringer, der fylder mest, til diskussion.

Du skaber indholdet: Resten af dagen skal I vælge jer ind på de udfordringer, I helst vil diskutere med de andre deltagere – og i fællesskab finde frem til løsninger på de udfordringer, der er sat til debat. Ud over nogle simple greb til at sætte retning på diskussionerne, vil ordet være frit i grupperne. Det har vi valgt, fordi vi tror på, at det er jer, der er eksperter på jeres felt og hverdag.

Du får inspiration: Der vil desuden dagen igennem være en række inspirerende ”GV-talks”, der kan give ny energi til en dag, der ellers er båret af dem, det hele handler om: Jer, der arbejder professionelt med velfærden.

Hvem kommer?

Gentænk Velfærden 2019 er målrettet ledere og udviklingsansvarlige fra den offentlige sektor, private virksomheder, civilsamfundets organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Deltagerne kommer fra mange forskellige fagområder på tværs af hele landet.

Det er en dag dedikeret til dig, der ønsker at sætte dig i førersædet i forhold til den teknologiske udvikling, og hvad teknologierne skal bruges til. Til jer, der gerne vil udvikle velfærdsløsninger med mennesket som udgangspunkt. Som gerne vil arbejde med en digital humanisme i den offentlige sektor.

Hvor?

Hos Altinget og Mandag Morgen
Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Tilmeld dig her

Vil du vide mere?

Kontakt seniorkonsulent Katrine Hoffmann på kha@mm.dk eller 6040 7617.