Velfærdsværksted I: Velfærden udfordret

På den første session arbejder du sammen med aktører inden for dit fagområde om at identificere de velfærdsudfordringer på området, der optager jer lige nu. Gennem indspark, ny viden og et faciliteret format kvalificerer I udfordringerne.

Der deltager ca. 30-40 personer på Velfærdsværksted I.

Velfærdsværksted I er en halvdagssession d. 26. marts 2019 kl. 13-17,  som afholdes i Dansk Arkitektur Center i København.

Tilmeld dig her

Foreløbigt program

  • Velkomst
  • Oplæg: Velfærdsudfordringer og social innovation – Andreas Hjorth Frederiksen, innovationschef, Røde Kors
  • Værkstedet arbejder: Udfordringer i nye perspektiver
  • Oplæg: Digital disruption – Peter Hesseldahl, redaktør for digital omstilling, Mandag Morgen og forfatter til bogen We-Economy
  • Værkstedet arbejder: Udfordringer i sammenhænge
  • Oplæg: Systemudfordringer i sociale interventioner – Helene Lilleør, interventionschef, og Anna Fjeldsted, chefpsykolog, Rockwool Fondens Interventionsenhed
  • Perspektiver din udfordring i borgerbiblioteket. Mød repræsentanter fra SIND, SAND, Danske Skoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Foreningen Nydansker
  • Værkstedet arbejder: Udfordringer på tværs
  • Oplæg: Demokratisk disruption – Silas Harrebye, lektor, Roskilde Universitet
  • Afrunding og tak for i dag

Hvad får du ud af Velfærdsværksted I?

Ny viden: På sessionen er der oplæg fra centrale aktører og videnspersoner, der vil bidrage med ny viden og få deltagerne til at se området fra nye vinkler.

Netværk: Du skal arbejde aktivt sammen med de andre deltagere på sessionen, så der er rig mulighed for at udvide dit netværk og indgå nye samarbejder.

Indblik i udfordringer: På sessionen får du indblik i, hvilke udfordringer andre på samme felt står overfor, og sammen udvælger I de udfordringer, I arbejder videre med på den næste session.