Fagforeningen DM og Tænketanken Mandag Morgen er gået sammen om at sætte lighedstegn mellem DM-medlemmernes kompetencer indenfor samfundsfag, humaniora og informationsvidenskab og de kompetencer, som et stigende digitalt arbejdsmarked vil kræve. Dét stiller de skarpt på over 5 gå-hjem-møder og 2 webinarer, der omkranser alt fra generativ AI og dataetik til grøn datadeling og bekæmpelse af misinformation.

Følg løbende med i møderækken på DM’s kursusside.