Nye teknologier giver arbejdsgivere mulighed for følge stadigt mere med i deres medarbejderes gøren og laden. Det være sig via tracking, monitorering af pauser, antal klik på tastaturet og meget andet. Med de nye muligheder følger også et ansvar for ordentlig dataetik på arbejdspladserne, og sikring af et godt arbejdsmiljø. For arbejdsgivernes brug af de nye teknologier kan hurtigt føre til følelser af overvågning og mistillid blandt medarbejdere og dermed forringet trivsel og i sidste ende dårligere arbejdsresultater.

En tidligere repræsentativ undersøgelse fra Tænketanken Mandag Morgen foretaget blandt medarbejdere viste, at 63 procent oplever, at der indsamles digitale data om dem på arbejdspladsen, og heraf har 1 ud af 5 har følt sig overvåget. Samtidig er kun få positivt stemt overfor dataindsamlingen. De nye teknologier er altså udbredt på arbejdspladserne, og kalder på, at vi bliver klogere på, hvordan vi bedst muligt griber de muligheder teknologien kan give, uden at gå på kompromis med arbejdsmiljø og tillid.

Som opfølgning på den tidligere undersøgelse blandt medarbejdere gennemfører vi nu en repræsentativ undersøgelse blandt ledere på arbejdsmarkedet. De foreløbige resultater bekræfter at brug af medarbejderdata indsamlet via digitale værktøjer er udbredt, at mange er skeptiske, og at der er risiko for konflikt mellem medarbejdere og ledelse.

Undersøgelsens resultater lanceres på en konference om digital dataindsamling den 27. september. Du kan se med online, men det kræver tilmelding via dette link: Lanceringskonference: Digital dataindsamling på arbejdspladserne Algoritmer

Undersøgelse og lancering gennemføres af Tænketanken Mandag Morgen på vegne af ADD-projektet i partnerskab med Dansk Erhverv, DI, Djøf, DM, IDA, FH, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Samarbejdspartnere