Nu på engelsk: Stor nordisk analyse om nordiske organisationers brug af AI

Tænketanken Mandag Morgen offentliggjorde i december 2023 analysen Er nordiske organisationer klar til AI?, der kortlægger, hvordan fremkomsten af AI forandrer nordiske organisationers syn på digital transformation og digitale kompetencer. Nu kan den læses på engelsk.
Analysen viser, at AI-teknologier allerede er godt i gang med at forme både nutidens og fremtidens nordiske arbejdspladser, og belyste ligeledes, hvordan deres forventninger ser ud til den fremtidige brug samt de digitale kompetencer, som de forventer, at den stigende brug af AI vil kræve af deres medarbejdere.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med ADD-projektet, Digitalt Dogme, DI Digitalt, EY, HK, LinkedIn, Microsoft, Netcompany og Finansforbundet.

Læs rapporten på engelsk her