Den offentlige sektor er under pres fra alle sider, og vi er nødt til at gentænke velfærdssamfundet og de forventninger vi har til det offentlige og hinanden. Det er der flere grunde til. Dels presset på økonomien og opdriften i omkostningerne på alle de store velfærdsområder. Dels på grund af en arbejdskraftmangel, der kun tager til i de kommende år. Uanset hvor meget bureaukrati, vi måtte være i stand til at fjerne, så vil vi stadig ikke have varme hænder nok. Og endelig fordi vi som borgere har alt for store forventninger til, hvad det offentlige skal gøre for os, som den fælles kasse og de offentligt ansatte slet ikke kan honorere. Det kommer til at forudsætte, at kommunalpolitikerne også genopfinder sig selv som dem, der tænker mere langsigtet strategi og udvikling og mindre her og nu kontrol og styring. At direktioner, chefer og ledere skal finde sig til rette i nye roller i den frisatte kommune, hvor beslutninger og kontroller flyttes fra den centrale forvaltning og ud til institutioner og nye selvejende institutionsbestyrelser, skolebestyrelser, plejehjemsbestyrelser m.v.  

Tænketanken Mandag Morgen arbejder – baseret på konkrete erfaringer og cases – med at definere de nye styringsmekanismer, der skal til for at vi bliver i stand til at gentænke velfærden i en model 2.0. Vi har en veludviklet model for at tilbyde oplæg med indlagte interaktive processer til kommunernes direktioner, workshops, lederseminarer, chefgruppemøder, byrådsseminarer mv. Vi kan levere grundlaget for at den enkelte kommune kan vurdere sine potentialer og udfordrende områder, lige som vi tilbyder særlige dilemmaspil til afklaring af konkrete problemstillinger. 

Tænketanken Mandag Morgen har indtil nu leveret oplæg i ni kommuner.

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk