Aarhus Kommune stod på tærsklen til et regulært paradigmeskifte – en ny forståelsesramme – der ville medføre store forandringer i forhold til den kommunale styring, ledelse og velfærdsudvikling og i samspillet mellem kommunen, borgere, civile organisationer og virksomheder.

Det var Tænketanken Mandag Morgens opgave at facilitere processen, der skulle udpege ståsteder, som kunne hjælpe medarbejdere, ledere, borgere og politikere med at forstå, tackle og være i den kulturforandring og de dilemmaer, der ville være til stede, når den nye forståelsesramme foldes ud. Aarhuskompasset er skabt på baggrund af samtaler med medarbejdere, tillidsvalgte, ledere, politikere, borgere og virksomheder, som alle repræsenterer et glimt af fremtidens måde at tænke kommunen på.

I publikationen Aarhuskompasset identificeres fire nye veje til velfærdsudvikling, som fungerer som et nærværende og handlingsanviseende kompas for, hvordan man kan gribe og være til stede i forandringerne.

Projektets udgivelser

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere