Region Sjælland ønskede i 2021 at styrke tilliden mellem det politiske niveau og embedsværket i regionen. Det var Tænketanken Mandag Morgens opgave at facilitere en proces, der skulle munde ud i et politisk funderet kodeks for samspillet mellem regionens politikere og de administrative medarbejdere samt anbefale konkrete løsninger. Processen bestod af et særligt målrettet udviklingsforløb og 17 workshops, og det var her essentielt for den gode proces, at både de enkelte udvalgspolitikere og embedsfolk kunne spejle sig i de fokusområder og udfordringer, der blev adresseret i forløbet.

Processen mundede ud i et politisk kodeks for styrket samspil mellem politikere og embedsfolk i Region Sjælland samt et inspirationskatalog med 27 ideer og anbefalinger. Kodekset er vedtaget politisk, og regionen har nedsat arbejdsgrupper, som arbejder videre med ideer fra processen.

Projektets udgivelser

Videointerviews

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere