Tænketanken Mandag Morgen arrangerede i årene 2017-2019 et stort årligt, fagligt event for og med hele det danske civilsamfund for at debattere civilsamfundets værdi for og rolle i at finde løsninger på udbredte, komplekse velfærdsudfordringer.

Samarbejdspartnere