Hvad vil det sige at leve sundt? Hvem har ansvaret for, at man gør det? Og hvilke former for regulering er der mere eller mindre opbakning til? Igennem ti år har Tænketanken Mandag Morgen jævnligt spurgt danskerne om deres grundlæggende syn på sundhed og forebyggelse såvel som deres holdninger til konkrete reguleringstiltag.

Senest i rapporten Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne, tog vi temperaturen på danskernes holdninger til forebyggelse på sundhedsområdet og undersøgte, hvor og hvordan danskerne ønsker hjælp til at leve sundere gennem tiltag og regulering. Den testede også, hvordan danskernes holdninger har ændret sig, siden tilsvarende undersøgelser er blevet gennemført siden 2007.

Projektets udgivelser

Undersøgelse

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere