Man siger at valgdage er demokratiets festdage, men det er ikke alle, som deltager i festen.

Efterhånden ved vi en del om, hvem der ikke stemmer, men vi ved mindre om, hvorfor de bliver væk på valgdagen. Det forsøger Tænketanken Mandag Morgen med dette projekt at lave om på. Med baggrund i fokusgrupper og interviews – samt drøftelser med en lang række eksperter – har vi udarbejdet et idékatalog, der anskueliggør årsagerne til, at nogle vender demokratiet ryggen og fremlægger konkrete forslag til initiativer, der kan øge valgdeltagelsen. Idékataloget er særligt rettet mod kommuner, regioner, boligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, foreninger og civilsamfundsorganisationer.

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem Tænketanken Mandag Morgen, Dansk Ungdoms Fællesråd, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, BL – Danmarks Almene Boliger og Tuborgfondet.

Idékataloget blev lanceret forud for kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

Projektets udgivelser

Undersøgelse

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere