Tænketanken Mandag Morgen står bag analysen Sammenhæng i sundhedsvæsenet – det mener danskerne, der stiller skarpt på, hvad der ifølge danskerne skal til for at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, og hvor de oplever, at det halter i dag.

Analysen giver et billede af en befolkning, som efterspørger større videndeling, klarere ansvarsfordeling og færre kontaktflader i sundhedssystemet, og som kalder på handling fra både kommunale, regionale og statslige aktører.

Projektets udgivelser

Analyse

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere