Mens mængden af information om, hvad man selv kan gøre for at holde sig sund, bare vokser og vokser, oplever et stigende antal danskere, at det er svært at finde rundt i sundhedsjunglen.

Tænketanken Mandag Morgen står bag analysen Stigende usikkerhed om sundhed – det mener danskerne fra 2017, der stiller skarpt på, hvordan danskerne håndterer og reagerer på den øgede mangfoldighed af kilder og information på sundhedsområdet. Den giver et billede af en befolkning, der i stigende grad er usikker på, hvad der er sundt og usundt. Og den viser, at danskerne i deres søgen efter viden om sygdom og behandling foretrækker de sundhedsprofessionelle, som de også tillægger størst troværdighed. En troværdighed, der dog står i skyggen af en udbredt skepsis over for sundhedsvæsenet – det system, de sundhedsprofessionelle arbejder i.

Analysen er gennemført i et samarbejde mellem TrygFonden og Tænketanken Mandag Morgen, og er udarbejdet på grundlag af en mindre befolkningsundersøgelse, der er gennemført som en webbaseret survey.

Projektets udgivelser

Analyse

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere