Sundhedsvæsenet spiller en rolle i alle danskeres liv. Indtil nu har der ikke eksisteret et samlet overblik over, hvordan danskerne oplever sundhedsvæsenet som helhed – og hvordan de ønsker, at det bør være.

Med projektet Sundhedsvæsnet – ifølge danskerne gennemførte Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med TrygFonden den hidtil bredeste og mest dybdegående undersøgelse af danskernes forhold til det samlede sundhedsvæsen.

Mere end 6000 danskere er blevet spurgt om deres overordnede forventninger til sundhedsvæsnet, deres konkrete erfaringer og deres holdninger til en række forandringstiltag. Projektet blev gennemført i 2016 og resultaterne er udgivet i rapporten Sundhedsvæsnet – ifølge danskerne.

Projektets udgivelser

Rapport

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere