I Danmark bryster vi os ofte af at være verdensmestre i det fleksible arbejdsmarked. Og med god grund. Det danske arbejdsmarked er lovprist og er bredt anerkendt, når det kommer til vores evne til at kombinere social tryghed, fleksibilitet og jobomsætning. Men meget tyder på, at vi står over for en række forandringer, som vil være så omfattende, at også det danske fleksible arbejdsmarked, som vi kender det i dag, vil komme under pres.

Med en ambition om at sætte gang i debatten om de store linjer på det danske arbejdsmarked, indgik Tænketanken Mandag Morgen i 2019 et partnerskab med en række kommuner og centrale aktører fra den danske fagbevægelse og uddannelsessektor.

På den baggrund udgav Tænketanken Mandag Morgen i samarbejde med partnerkredsen publikationen Verdensmestre i fleksibilitet, der ser nærmere på, hvordan vi håndterer udfordringer og muligheder på fremtidens arbejdsmarked.

Publikationen er et debatoplæg, der tager udgangspunkt i tre væsentlige områder af arbejdsmarkedets udvikling, der sætter spørgsmålstegn ved det danske arbejdsmarkeds robusthed: Kompetencer, ansættelsesformer og inklusion af udsatte borgere.

Projektets udgivelser

Debatoplæg

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere