Mange kommuner har brug for at tegne fremtidens politiske visioner og målsætninger op for både borgerne og medarbejderne på en måde, som indholdsmæssigt og kommunikationsmæssigt fortæller en engagerende og ambitiøs historie. Tænketanken Mandag Morgen leverer inspirationer til sådanne processer i form af kortlægning af trends og udviklingstendenser, der kan få betydning for kommunens udvikling og de lokale prioriteringer.  

Visioner handler ikke kun om kolde facts og kontanter i kommunekassen. Og de skal ikke bare skrives til ære for en reklamekampagne og nogle smarte slogans. Visioner skal kunne leves og opleves. De handler også om mennesker. Om følelser og om stolthed over at være en del af en spændende by eller et spændende lokalområde. De handler om det gode liv, fællesskaber og om tryghed. I Tænketanken Mandag Morgen hjælper vi kommunalbestyrelser, direktioner og ledelser i kommunerne med at forme et moderne og engagerende narrativ om præcis deres område. 

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere