INVITATION

Premiere på Danmarks nye digitale samlingssted
for videoinformation om sundhed og sygdom

Det nye SundhedsTV og Mandag Morgens faktatjeksite www.TjekDet.dk
indgår samarbejde og inviterer til debat om sundhedsformidling.

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 15.30-17.30
Gården, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

De fleste af os googler symptomer og diagnoser, før vi går til lægen, og vi
søger ofte erfaringer fra andre i samme situation på nettet. Men vi bliver
mere og mere sundhedsforvirrede, og misinformation og usandheder er
kun få klik væk. Det trækker unødige ressourcer på sundhedsvæsenet og
kan føre til uheldig og risikabel sundhedsadfærd.

Et stort informationsbehov og medievaner i forandring stiller nye krav til
sundhedsformidlingen på tværs af hele sundhedsvæsenet. Men hvordan
kan vi formidle faglig information i øjenhøjde og samtidig gøre den
tilgængelig dér, hvor borgere, patienter og pårørende i forvejen færdes?
Hvordan kan vi luge ud i falske påstande og udokumenterede, dårlige råd?
Det giver SundhedsTV og Tjekdet.dk et svar på.

Vi glæder os til at se dig!
Venlig hilsen

SundhedsTV og Mandag Morgen

Tilmeld dig her

PROGRAM

Velkommen og introduktion til SundhedsTV
Merete Arentoft, direktør i SundhedsTV

Udfordringer i sundhedsdebatten kalder på faglig information
i øjenhøjde
Ida Donkin, redaktionslæge hos SundhedsTV

Patientrejsen starter på søgemaskinerne: Borgernes adfærd
på Google og sociale medier
Christine Sørensen, politisk chef i Google

Sandt og falsk i sundhedsdebatten: Hvordan ruster vi borgerne
til at styre uden om myter og misinformation?
Thomas Hedin, redaktør på Mandag Morgens Faktatjeksite www.TjekDet.dk

Debat: Hvem har ansvaret for den gode sundhedsformidling?
Er det politikerne, patienterne, søgemaskinerne eller lægen?
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner
Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Marianne Sjølin Frederiksen, overlæge i Børnemodtagelsen, Herlev Hospital
Christine Sørensen, politisk chef i Google

Ordstyrer på paneldebatten er Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør hos
Mandag Morgen og Altinget.

Tilmeld dig her