Sammen med konsulenthuset Mannaz gennemfører Tænketanken Mandag Morgen i 2023 og 2024 et tværgående udviklingsforløb for Københavns Kommunes toplederpipeline. Forløbet har som ambition, at kommunens topledertalenter får de bedst mulige forudsætninger for at mestre en både faglig, strategisk og personalemæssig ledelsesrolle i fremtiden samt gøre det på en facon, der sikrer, at de både selv, forvaltningerne i kommunen samt interne og eksterne samarbejdspartnere, lykkes. 

Udviklingsprogrammet har et stærkt fokus på at levere en solid og ambitiøs topleder-pipeline i Københavns Kommune, som både er kønsbalanceret, bias-bevidst og inkluderende. Det omfatter blandt andet et fokus på bevidstgørelse og vidensopbygning omkring diversitet og inklusion, samtidig med at talenterne trænes i håndtering af de påkrævede toplederkompetencer på en af landets største og mest krævende arbejdspladser, i personlig og organisatorisk resiliens samt relationelle og reflekterende kompetencer om aktuelle samfundsudfordringer og fremtidens arbejdsformer.

Udviklingsforløbet finder sted i København og på Oxford University. 

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere