MM Tendens

MM Tendens undersøger problemstillinger og tendenser, der er relevante for din organisation og formidler pointer og budskaber i et tydeligt og modtagerorienteret sprog. Ved at kombinere desk research og ekspertinterviews med de nyeste tal kortlægger MM Tendens de vigtigste tendenser og den nyeste udvikling og peger samtidig mod nye løsninger.

Hvorfor?
Samfundsmæssige, politiske og teknologiske udviklingstendenser påvirker måden, vi organiserer os på, løser opgaver og varetager interesser. MM Tendens hjælper din organisation med at få overblik over de centrale tendenser, der tegner fremtiden for jer. MM Tendens kan f.eks. bruges som afsæt for en strategiproces eller som indspil på et ledelses – eller medarbejderseminar.

Hvad?
MM Tendens er en kondenseret analyse, der giver indsigt i de mest centrale aspekter af et område og opsummerer de vigtigste udviklingstendenser på en struktureret og overskuelig måde.

Hvordan?
Med udgangspunkt i jeres ønsker til tendensanalysen fastlægger vi rammen for samarbejdet: Hvilke spørgsmål, vil I gerne have svar på, hvad skal analysen bruges til, hvilket omfang skal den have, og hvem er de vigtigste interessenter?

MM Tendens trækker på Tænketankens viden og på relevante ressourcepersoner i Mandag Morgen. Derudover laver vi fokuseret desk research, der indkredser den vigtigste viden, nøgletal og nyeste tendenser. Vi interviewer udvalgte eksperter eller praktikere, der er med til at kvalificere og perspektivere den indsamlede viden.  Hvis der er centrale personer i organisation, der har relevant viden for analysen, laver vi indledende interviews med dem.

Hvad koster det?
Prisen på MM Tendens ligger fra 50.000 kr. ekskl. moms. Ønsker I en udvidet analyse, laver vi et skræddersyet tilbud til jeres konkrete behov.

Vil du høre mere?
Kontakt Lea Grønfeldt på lgr@mm.dk eller 3029 3276.

Eksempler på MM Tendens

Tænketanken Mandag Morgen har samarbejdet med Kost- & Ernæringsforbundet om udviklingstendenserne for de kost- og ernæringsfaglige. Læs mere om samarbejdet her.

Analyse & tendens

Vi kortlægger tendenser og analyserer konkrete temaer. Resultaterne præsenteres i korte og fokuserede analyseformater, som skaber grundlag for handling.

Undersøgelser

Vi skaber indsigt i komplekse problemstillinger for mennesker og samfund gennem dybdegående undersøgelser. Resultaterne præsenteres i dagsordensættende analyseformater, publikationer og konferencer.

Scenario

Vi hjælper offentlige og private virksomheder og organisationer med scenarie-planlægning og handlemuligheder for fremtiden.

Netværk & partnerskaber

Vi skaber netværk og partnerskaber for samfundets beslutningstagere og meningsdannere for at skabe ny viden og udvikle nye relationer og løsninger.

 

Event

Vi er eksperter i at udvikle og afholde inspirerende og medskabende events af alle størrelser – altid i levende formater. Vi mestrer både fokuserede workshops og skarpe paneldebatter, store nationale konferencer med 1000+ deltagere og internationale topmøder med deltagelse af ministre, erhvervsledere mv.

Moderation

Vi er et hold af erfarne kommunikatører, som holder oplæg og modererer konferencer, paneldebatter og workshops.

Udvikling

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle nye strategier, partnerskaber og indsatser, som dækker et behov, realiserer et potentiale og bringer en konkret ide fra tegnebræt til virkelighed.

Velfærd

Vi samarbejder med den offentlige sektor om at udvikle, afprøve og organisere nye velfærdsløsninger, strategier og politikker.

 

Deltagelse

Vi hjælper med at skabe handlekraftige demokratiske fællesskaber. Vi designer og gennemfører innovative og deltagende processer, der engagerer borgere, brugere, medarbejdere og medlemmer i de vigtige spørgsmål og svære prioriteringer i samfundets store og små fællesskaber.