MM Event

Vi udvikler, planlægger og afvikler jeres event, så I får ny inspiration, viden og netværk – og sætter nye dagsordener.

Hvorfor?
Vi har mangeårig erfaring med afvikling af events, der spænder bredt fra workshops, rundbordssamtaler og studieture for 10-50 deltagere til større debatarrangementer, lanceringer og konferencer for mere end 1.000 deltagere.

Hvad?
Vi er skarpe og kreative i ideudviklingen og hjælper jer med at finde det tvist, der skaber eftertænksomhed blandt jeres eventdeltagere. Vi afvikler eventet professionelt og sørger for, at alle detaljer går op i en højere enhed. Når jeres eventet er overstået, laver vi en værdiskabende evaluering, der peger på nye ideer og fremadrettede handlemuligheder for jeres organisation.

Fællesnævneren for alle vores events er en høj grad af deltagerinvolvering og erfaringsudveksling. Vi gør en dyd ud af at arbejde med forskellige formater og redskaber, der gør eventet levende og medskabende, og som sikrer, at oplevelsen står klar i erindringen hos både jer og deltagerne efterfølgende.

Hvordan?
Et succesfuldt event stiller krav til kreativitet, kommunikation, struktur og sans for de praktiske detaljer. Vi hjælper jer enten i hele processen eller i udvalgte faser, hvor I vurderer, at I får mest ud af vores kompetencer.

Processen er altid tilrettelagt efter den konkrete begivenhed, men følgende faser vil typisk indgå:

 1. Forventningsafstemning, budget og kontrakt
  Her fastlægger vi rammerne for aftalen både økonomisk og indholdsmæssigt. Her sikrer vi fundamentet for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med jer.
 2. Konceptudvikling, program og formater
  Vi bidrager med en unik kombination af kreativitet og struktur. Vi hjælper jer med formater og indhold og sørger for, at jeres event får et tvist, som skaber eftertænksomhed blandt eventdeltagerne. Det kan eksempelvis være en ny måde at udvikle løsninger på, et anderledes diskussionsformat eller en overraskende oplægsholder.
 3. Detailplanlægning
  I detailplanlægningsfasen sætter vi jeres event i produktion og sikrer, at alle indholdsmæssige og praktiske detaljer er klappet af og klar til afvikling.
 4. Afvikling
  I afviklingen sørger vi for at dagen flyder, og at alting spiller. Vi gør en dyd ud af, at selv de mindste detaljer er gennemtænkt, herunder at forplejning, venue og logistik er tænkt sammen med eventets faglige indhold.
 5. Evaluering
  Efter eventet står vi for en grundig evaluering, der tydeliggør de væsentligste indsigter fra dagen, og som samtidig peger på fremadrettede handlemuligheder for jeres organisation.

Uanset hvilken rolle vi har, sørger vi altid for en tæt, løbende dialog med jer. I får en fast kontaktperson med stor eventerfaring, som I altid kan henvende jer til, og som sammen med resten af eventteamet sørger for at tilpasset eventet til jeres virkelig og de mål, I har.

Hvad koster det?
Vi har ingen fast pris på vores events. Til gengæld skræddersyer vi eventet til jeres behov, hvad end det indebærer sparring på program, moderation eller støtte til alle faser i processen.

I den indledende dialog taler vi åbent og ærligt med jer om forventninger og priser.

Vil du høre mere?
Kontakt Mathias Heilesen på mkh@mm.dk eller 2990 1589.

Eksempler på MM Events

I maj 2018 satte vi sammen med Hjerteforeningen fokus på det gode og sunde liv for unge. Under overskriften ”Mellem fest og fitness” inviterede vi 30 unge og 30 fagfolk til en involverende heldagskonference for at finde svarene på, hvordan vi styrker forebyggelsen og fremmer et sundt liv i ungdomsårene.

I efteråret 2017 hjalp vi sammen med Tuborg Fondet Netværket af Ungdomsråd med udvikling, planlægning og afvikling af en todages inspirationsbustur for 45 deltagere om unges demokratiske deltagelse. Det kom der bl.a. denne artikel ud af i Altinget.

I både 2017 og 2018 hjalp vi Tuborgfondet med at fejre frivillighed og fællesskaber til Tuborgfondets Årsskrift live. Billederne fra festlighederne finder du her.

”Mandag Morgen har været en stærk partner for Hjerteforeningen i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen af ungekonferencen ”Mellem fest og fitness”. De har taget teten, haft en eminent evne til at samarbejde og bidraget med stærke faglige input samt ideer til inddragende konferenceformater og relevante ekspertindspark.”
– Anne Sofie Bæk-Sørensen, Hjerteforeningen

I maj 2018 stillede vi spørgsmålet: ”Er det tid til et dataetisk råd?” på en konference for 150 centrale aktører fra den offentlige og private sektor. Du kan læse om dagen i Ugebrevet Mandag Morgens reportage her.

I januar 2018 afviklede vi for niende år i træk Velfærdens Innovationsdag for godt 1.000 deltagerne sammen med en bred kreds af samarbejdspartnere, bl.a. Københavns Kommune og VIA University College. Du kan se, hvordan dagen forløb her.

Analyse & tendens

Vi kortlægger tendenser og analyserer konkrete temaer. Resultaterne præsenteres i korte og fokuserede analyseformater, som skaber grundlag for handling.

Undersøgelser

Vi skaber indsigt i komplekse problemstillinger for mennesker og samfund gennem dybdegående undersøgelser. Resultaterne præsenteres i dagsordensættende analyseformater, publikationer og konferencer.

Scenario

Vi hjælper offentlige og private virksomheder og organisationer med scenarie-planlægning og handlemuligheder for fremtiden.

Netværk & partnerskaber

Vi skaber netværk og partnerskaber for samfundets beslutningstagere og meningsdannere for at skabe ny viden og udvikle nye relationer og løsninger.

 

Event

Vi er eksperter i at udvikle og afholde inspirerende og medskabende events af alle størrelser – altid i levende formater. Vi mestrer både fokuserede workshops og skarpe paneldebatter, store nationale konferencer med 1000+ deltagere og internationale topmøder med deltagelse af ministre, erhvervsledere mv.

Moderation

Vi er et hold af erfarne kommunikatører, som holder oplæg og modererer konferencer, paneldebatter og workshops.

Udvikling

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle nye strategier, partnerskaber og indsatser, som dækker et behov, realiserer et potentiale og bringer en konkret ide fra tegnebræt til virkelighed.

Velfærd

Vi samarbejder med den offentlige sektor om at udvikle, afprøve og organisere nye velfærdsløsninger, strategier og politikker.

 

Deltagelse

Vi hjælper med at skabe handlekraftige demokratiske fællesskaber. Vi designer og gennemfører innovative og deltagende processer, der engagerer borgere, brugere, medarbejdere og medlemmer i de vigtige spørgsmål og svære prioriteringer i samfundets store og små fællesskaber.