MM Moderation

Vi hjælper jer med at skabe den rigtige ramme for jeres arrangement. Vi er et hold af garvede moderatorer og facilitatorer, som har stor erfaring med at styre slagets gang i paneldebatter, rundbordssamtaler, debatarrangementer eller workshops. Vi tænker altid i løsninger, men er ikke bange for at tage hånd om svære temaer og diskussioner.

Hvorfor?
Når mennesker mødes for at finde løsninger sammen eller for at diskutere udfordringer eller muligheder, skal samtalen have retning for at give de bedste resultater. Derfor er det vigtigt med en erfaren moderator, som kan facilitere diskussionerne, bruge processuelle greb, stille de rigtige spørgsmål og engagere deltagerne.

Hvad?
Vi modererer og faciliterer jeres arrangement, så I opnår de resultater, I ønsker. For eksempel kan vi hjælpe jer med at få jeres budskaber igennem til et debatarrangement eller skabe produktive og løsningsorienterede rammer for workshops eller rundbordssamtaler. Vores moderatorer er for eksempel chefredaktør Lisbeth Knudsen, projektdirektør Andreas Hjorth Frederiksen eller en af Mandag Morgens erfarne medarbejdere.

Vi er bredt fagligt funderet og kan moderere og facilitere indenfor mange forskellige emner alt efter, hvilke temaer og udfordringer, der optager jer.

Hvordan?
Vi skræddersyr forløbet til jeres behov og ønsker. Vi finder den facilitator eller moderator, som kan give jeres arrangement de bedste rammer. Vi sætter os grundigt ind i jeres arrangement og de emner, der skal diskuteres, bl.a. gennem dialog med jer og evt. oplægsholdere.

Hvad koster det?
Kontakt os og få et tilbud, som er målrettet lige præcis jeres arrangement.

Vil du høre mere?
Kontakt Lise Lybeck på lls@mm.dk eller 2536 1350.

Analyse & tendens

Vi kortlægger tendenser og analyserer konkrete temaer. Resultaterne præsenteres i korte og fokuserede analyseformater, som skaber grundlag for handling.

Undersøgelser

Vi skaber indsigt i komplekse problemstillinger for mennesker og samfund gennem dybdegående undersøgelser. Resultaterne præsenteres i dagsordensættende analyseformater, publikationer og konferencer.

Scenario

Vi hjælper offentlige og private virksomheder og organisationer med scenarie-planlægning og handlemuligheder for fremtiden.

Netværk & partnerskaber

Vi skaber netværk og partnerskaber for samfundets beslutningstagere og meningsdannere for at skabe ny viden og udvikle nye relationer og løsninger.

 

Event

Vi er eksperter i at udvikle og afholde inspirerende og medskabende events af alle størrelser – altid i levende formater. Vi mestrer både fokuserede workshops og skarpe paneldebatter, store nationale konferencer med 1000+ deltagere og internationale topmøder med deltagelse af ministre, erhvervsledere mv.

Moderation

Vi er et hold af erfarne kommunikatører, som holder oplæg og modererer konferencer, paneldebatter og workshops.

Udvikling

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle nye strategier, partnerskaber og indsatser, som dækker et behov, realiserer et potentiale og bringer en konkret ide fra tegnebræt til virkelighed.

Velfærd

Vi samarbejder med den offentlige sektor om at udvikle, afprøve og organisere nye velfærdsløsninger, strategier og politikker.

 

Deltagelse

Vi hjælper med at skabe handlekraftige demokratiske fællesskaber. Vi designer og gennemfører innovative og deltagende processer, der engagerer borgere, brugere, medarbejdere og medlemmer i de vigtige spørgsmål og svære prioriteringer i samfundets store og små fællesskaber.