MM Scenario

Hvilken rolle kommer kunstig intelligens til at spille for vores arbejde?  Hvordan opfører fremtidens patienter sig?  Hvilke kompetencer kommer vi til at have brug for?

MM Scenario er et workshopformat, der giver mulighed for at samle din organisation om at arbejde ned et brændende spørgsmål om fremtiden. Vi strukturerer jeres faglige indsigter, inddrager førende ekspertise og udvikler sammen med jer fremtidsscenarier og handlemuligheder for netop jeres organisation, virksomhed, forvaltning eller kommune.

Hvorfor?
Fremtiden er usikker – men vi skal handle på den i nutiden. Nogle ting ved vi, kommer til at ske, noget har vi en formodning om, mens andet er helt uvist. Diskussioner om fremtiden kan ofte ende i spekulationer, ukuelig fremtidsoptimisme eller demotiverende dystopier.

Mange organisationer har ikke desto mindre behov for at kunne træffe beslutninger, der rækker ind i fremtiden – selvom det er usikkert hvad den bringer.  MM Scenario er et workshopformat, der strukturerer jeres viden, forventninger og bekymringer og skaber en fælles forståelse af de handlemuligheder, I har.

Hvad?
På workshoppen udvikler vi scenarier for fremtiden og kortlægger handlemuligheder for jeres organisation i de forskellige scenarier. Vi bringer forskellige faglige perspektiver og viden fra jeres organisation i spil, skaber fælles forståelser af udfordringer og muligheder og hjælper med at sætte jeres viden og erfaringer ind i en bredere samfundsmæssig udvikling.

Hvordan?
MM Scenario er som udgangspunkt en heldagsworkshop, men kan tilpasses til jeres ønsker og behov. Inden workshoppen identificerer vi sammen det brændende spørgsmål, som workshoppen skal fokusere på.

På workshoppen

  • Kortlægger vi de relevante udviklingstendenser for jeres organisation
  • Identificerer vi kritiske usikkerheder
  • Udvikler vi scenarier på baggrund af udvalgte kritiske usikkerheder
  • Identificerer vi handlemuligheder

Workshoppen kan udbygges til to dage, som giver mulighed for at komme mere i dybden med de enkelte scenarier og handlemuligheder. Tænketanken Mandag Morgen kan desuden forberede et skriftligt oplæg med de vigtigste trends forud for workshoppen for at understøtte et fælles udgangspunkt for workshoppen.

Hvad koster det?
Prisen for et endags MM Scenario er 25.000 kr. ekskl. moms. Ønsker I tilpasninger af konceptet, udarbejder vi gerne et særskilt tilbud på det.

Vil du høre mere?
Kontakt Andreas Hjorth Frederiksen på ahf@mm.dk eller 27265010.

Analyse & tendens

Vi kortlægger tendenser og analyserer konkrete temaer. Resultaterne præsenteres i korte og fokuserede analyseformater, som skaber grundlag for handling.

Undersøgelser

Vi skaber indsigt i komplekse problemstillinger for mennesker og samfund gennem dybdegående undersøgelser. Resultaterne præsenteres i dagsordensættende analyseformater, publikationer og konferencer.

Scenario

Vi hjælper offentlige og private virksomheder og organisationer med scenarie-planlægning og handlemuligheder for fremtiden.

Netværk & partnerskaber

Vi skaber netværk og partnerskaber for samfundets beslutningstagere og meningsdannere for at skabe ny viden og udvikle nye relationer og løsninger.

 

Event

Vi er eksperter i at udvikle og afholde inspirerende og medskabende events af alle størrelser – altid i levende formater. Vi mestrer både fokuserede workshops og skarpe paneldebatter, store nationale konferencer med 1000+ deltagere og internationale topmøder med deltagelse af ministre, erhvervsledere mv.

Moderation

Vi er et hold af erfarne kommunikatører, som holder oplæg og modererer konferencer, paneldebatter og workshops.

Udvikling

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle nye strategier, partnerskaber og indsatser, som dækker et behov, realiserer et potentiale og bringer en konkret ide fra tegnebræt til virkelighed.

Velfærd

Vi samarbejder med den offentlige sektor om at udvikle, afprøve og organisere nye velfærdsløsninger, strategier og politikker.

 

Deltagelse

Vi hjælper med at skabe handlekraftige demokratiske fællesskaber. Vi designer og gennemfører innovative og deltagende processer, der engagerer borgere, brugere, medarbejdere og medlemmer i de vigtige spørgsmål og svære prioriteringer i samfundets store og små fællesskaber.