MM Sprint

MM Sprint er et idéudviklingsforløb, hvor vi hjælper jeres organisation med at udvikle og konceptualisere nye services og løsninger med udgangspunkt i jeres visioner og drømme. Sammen med jer gennemgår vi en kreativ og målrettet proces, hvor vi både kommer med kreative indspark og kritisk feedback og samtidig finder potentielle samarbejdspartnere og finansieringskilder, der kan bringe jeres idé fra tegnebrættet til virkeligheden.

Hvad hjælper vi med?
MM Sprint er et intensivt sparrings- og idéudviklingsforløb for organisationer, foreninger og kommuner, hvor vi udvikler jeres grundidé og bringer den tætter på realisering.

Forløbet varer mellem 8 og 12 uger afhængig af, hvor moden jeres idé er, og hvor intensivt I ønsker, at forløbet skal være. Undervejs i forløbet hjælper vi jer med:

  • Sparring på idéudvikling. Med udgangspunkt i jeres grundidé kommer vi med konstruktiv kritik og kreative inputs, der kan bringe den et nyt sted hen. Vores erfarne facilitatorer stiller de spørgsmål, der kaster nyt lys over jeres idé og giver den større gennemslagskraft.
  • Kortlægning af aktører og relevante samarbejdspartnere: Med udgangspunkt i en kortlægning af aktører på området finder vi sammen med jer de relevante samarbejdspartnere, der kan give jeres idé flyvehøjde. Uanset om jeres idé har behov for en bred alliancedannelse eller en snæver partnerkreds, hjælper vi jer med at finde de relevante og centrale aktører.
  • Finansieringsmuligheder og input til ansøgninger: Vi kortlægger de relevante finansieringsmuligheder og kommer med forslag til bæredygtige finansieringsmodeller, der kan give jeres idé eller projekt en lang levetid. Vi hjælper jer også med at kvalificere ansøgninger til diverse puljer og fonde.

Et typisk MM Sprint består af et opstartsmøde, hvor vi fastlægger rammerne for samarbejdet, kortlægger behov og sætter et mål for forløbet. Herefter følger tre udviklingsworkshops, hvor vi sammen udvikler jeres idé, finder relevante samarbejdspartnere og lægger en plan for og kommer med input til finansieringen.

Undervejs i forløbet får I løbende sparring fra en fast tilknyttet sparringspartner fra Mandag Morgen.

Hvad koster det?
Prisen på MM Sprint ligger fra 35.000 kr. ekskl. moms. afhængig af jeres behov og forløbets intensitet.

Vil du høre mere?
Kontakt Mathias Heilesen på mkh@mm.dk eller 2990 1589.

Analyse & tendens

Vi kortlægger tendenser og analyserer konkrete temaer. Resultaterne præsenteres i korte og fokuserede analyseformater, som skaber grundlag for handling.

Undersøgelser

Vi skaber indsigt i komplekse problemstillinger for mennesker og samfund gennem dybdegående undersøgelser. Resultaterne præsenteres i dagsordensættende analyseformater, publikationer og konferencer.

Scenario

Vi hjælper offentlige og private virksomheder og organisationer med scenarie-planlægning og handlemuligheder for fremtiden.

Netværk & partnerskaber

Vi skaber netværk og partnerskaber for samfundets beslutningstagere og meningsdannere for at skabe ny viden og udvikle nye relationer og løsninger.

 

Event

Vi er eksperter i at udvikle og afholde inspirerende og medskabende events af alle størrelser – altid i levende formater. Vi mestrer både fokuserede workshops og skarpe paneldebatter, store nationale konferencer med 1000+ deltagere og internationale topmøder med deltagelse af ministre, erhvervsledere mv.

Moderation

Vi er et hold af erfarne kommunikatører, som holder oplæg og modererer konferencer, paneldebatter og workshops.

Udvikling

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle nye strategier, partnerskaber og indsatser, som dækker et behov, realiserer et potentiale og bringer en konkret ide fra tegnebræt til virkelighed.

Velfærd

Vi samarbejder med den offentlige sektor om at udvikle, afprøve og organisere nye velfærdsløsninger, strategier og politikker.

 

Deltagelse

Vi hjælper med at skabe handlekraftige demokratiske fællesskaber. Vi designer og gennemfører innovative og deltagende processer, der engagerer borgere, brugere, medarbejdere og medlemmer i de vigtige spørgsmål og svære prioriteringer i samfundets store og små fællesskaber.