MM Undersøger

MM Undersøger er Mandag Morgens dybdegående analyseformat, der skaber indsigt i vigtige dagsordener, sætter aktuelle emner til debat og belyser problemstillinger fra nye vinkler. Gennem grundig research, interviews med praktikere og eksperter og spørgeskemaundersøgelser formidler vi slagkraftige budskaber i dagsordenssættende formater.

Hvorfor?
Har du brug for at vide, hvordan dine medlemmer ser deres rolle på et fremtidigt arbejdsmarked? Vil I gerne sætte forebyggelse blandt unge på dagsordenen? Eller synes I, det er på tide, at debatten om integrationen i Danmark bliver mere nuanceret?

Hvad enten der er behov for at sætte et emne på dagsordenen, få dybere indsigt i en problemstilling, stille spørgsmålstegn ved en eller udbredt opfattelse eller vise vej internt i jeres organisation eller i samfundsdebatten generelt, kan MM Undersøger være afsættet.

Hvad?
MM Undersøger kvalificerer og aktualiserer vigtige dagsordener, formulerer klare konklusioner og sætter spørgsmål til debat. Undersøgelserne tager afsæt i aktuelle tendenser, producerer ny viden ved bl.a. at spørge befolkningen eller mindre befolkningsgrupper og peger mod nye løsninger.

Befolkningsundersøgelserne varierer i omfang fra et repræsentativt udsnit af danskerne til f.eks. at kunne sige noget om et fagfællesskab eller en alders- eller interessegruppe.

Hvordan?
Med vores erfaring med forskellige metoder og formater, tilrettelægger vi undersøgelsen til jeres behov. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder og datakilder afhængigt af den specifikke dagsorden. Undersøgelsen vil typisk være bygget op omkring følgende fire elementer:

  • En forundersøgelse, herunder grundig desk research af den eksisterende viden på området samt fokusgruppeinterviews.
  • En hovedundersøgelse i form af en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af målgruppen.
  • En opfølgende kvalitativ kvalificering ved inddragelse af eksperter eller organisationer på området.
  • Formidling af undersøgelsens resultater i et levende og læsevenligt sprog, som vi deler på relevante platforme.

Den endelige udformning sker i tæt dialog og samarbejde med jer, afhængig af den konkrete opgave.

Hvad koster det?
Vi har ingen fast pris på vores analyser. Til gengæld skræddersyer vi analysen til jeres behov. Kontakt os for et tilbud.

Vil du høre mere?
Kontakt Lea Grønfeldt på lgr@mm.dk eller 3029 3276.

Eksempler på MM Undersøger

Som led i en større strategiproces udarbejdede Mandag Morgen på opdrag af Bikubenfonden en analyse af, hvor der er behov for, at civilsamfundet i samarbejde med den offentlige og den private sektor udvikler nye og anderledes tilbud til udsatte unge i Danmark. Du kan læse debatoplægget her.

Sammen med Teknisk Landsforbund lavede Mandag Morgen en analyse af, hvad omstillingen til Industri 4.0 betyder for Teknisk Landsforbunds medlemmer. Analysen blev en del af et debatoplæg, som du kan læse her.

I foråret 2017 undersøgte Mandag Morgen i samarbejde med TrygFonden danskernes forhold til forebyggelse i Mellem broccoli og bajere – forebyggelse ifølge danskerne.

Analyse & tendens

Vi kortlægger tendenser og analyserer konkrete temaer. Resultaterne præsenteres i korte og fokuserede analyseformater, som skaber grundlag for handling.

Undersøgelser

Vi skaber indsigt i komplekse problemstillinger for mennesker og samfund gennem dybdegående undersøgelser. Resultaterne præsenteres i dagsordensættende analyseformater, publikationer og konferencer.

Scenario

Vi hjælper offentlige og private virksomheder og organisationer med scenarie-planlægning og handlemuligheder for fremtiden.

Netværk & partnerskaber

Vi skaber netværk og partnerskaber for samfundets beslutningstagere og meningsdannere for at skabe ny viden og udvikle nye relationer og løsninger.

 

Event

Vi er eksperter i at udvikle og afholde inspirerende og medskabende events af alle størrelser – altid i levende formater. Vi mestrer både fokuserede workshops og skarpe paneldebatter, store nationale konferencer med 1000+ deltagere og internationale topmøder med deltagelse af ministre, erhvervsledere mv.

Moderation

Vi er et hold af erfarne kommunikatører, som holder oplæg og modererer konferencer, paneldebatter og workshops.

Udvikling

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at udvikle nye strategier, partnerskaber og indsatser, som dækker et behov, realiserer et potentiale og bringer en konkret ide fra tegnebræt til virkelighed.

Velfærd

Vi samarbejder med den offentlige sektor om at udvikle, afprøve og organisere nye velfærdsløsninger, strategier og politikker.

 

Deltagelse

Vi hjælper med at skabe handlekraftige demokratiske fællesskaber. Vi designer og gennemfører innovative og deltagende processer, der engagerer borgere, brugere, medarbejdere og medlemmer i de vigtige spørgsmål og svære prioriteringer i samfundets store og små fællesskaber.