I efteråret 2021 gennemførte Tænketanken Mandag Morgen i regi af ADD-initiativet en stor kortlægning af danskernes digitale liv. Analysen kombinerede en stor survey-undersøgelse med fokusgrupper og gav et nuanceret billede af danskernes digitale kompetencer og holdninger til en række aspekter af den digitale omstilling. Det omfattende datamateriale har vi formidlet på en lettilgængelig og innovativ måde, hvor læseren selv kan interagere med materialet igennem en interaktiv, online digital rapport. Analysens resultater har været dagsordensættende hos centrale aktører i feltet, og vi har holdt oplæg, præsenteret og debatteret analysens resultater landet over.

LÆS DEN DIGITALE RAPPORT

Projektet indeholder seks temaer

Hovedkonklusioner

Her finder du undersøgelsens hovedresultater og -budskaber samlet og præsenteret i en overskuelig form. Læs med her, hvis du vil have et hurtigt overblik, inden du udforsker og går i dybden med resten af undersøgelsens temaer.

.

Læs hovedkonklusionerne

Algoritmer i hverdagen

Læs med her, hvor vi dykker vi ned i, hvor danskerne ser positive muligheder, og hvor bekymringerne melder sig, når det kommer til anvendelsen af algoritmer som beslutningssystemer i både sundhedsvæsenet, banksektoren og på arbejdspladsen.

Læs om temaet

Demokrati og rettigheder

I dette tema ser vi nærmere på, hvordan danskerne forholder sig til de nye teknologiers indflydelse på fællesskabet, den demokratiske samtale og sikringen af vores borgerrettigheder.

.

Læs om temaet

Ansigtsgenkendelse

Med dette tema dykker vi ned i danskernes kendskab til og syn på brugen af ansigtsgenkendelsesteknologi i både offentlig og privat sammenhæng, og vi svarer på, hvilke bekymringer og potentialer danskerne oplever i forbindelse med teknologien.

l

Læs om temaet

Digital sikkerhed og tryghed

Her stiller vi skarpt på danskernes bekymringer, når det kommer til digital kriminalitet, og vi ser på, hvem der ifølge danskerne bærer ansvaret for at beskytte borgere mod digital kriminalitet, ligesom vi ser på, hvilke aktører danskerne har tillid til, når det kommer til at løfte det ansvar.

Læs om temaet

Sociale medier og psyken

I det her tema dykker vi ned i danskernes syn på de sociale mediers påvirkning af psyken. Vi afdækker i hvor høj grad, danskerne er bekymrede for, at sociale medier påvirker deres mentale helbred, og hvem der har ansvaret for, at det ikke sker.

Læs om temaet

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Nana Holstein
Senioranalytiker

naho@mm.dk