I efteråret 2021 gennemførte Tænketanken Mandag Morgen i regi af ADD-initiativet en stor kortlægning af danskernes digitale liv. Analysen kombinerede en stor survey-undersøgelse med fokusgrupper og gav et nuanceret billede af danskernes digitale kompetencer og holdninger til en række aspekter af den digitale omstilling. Det omfattende datamateriale har vi formidlet på en lettilgængelig og innovativ måde, hvor læseren selv kan interagere med materialet igennem en interaktiv, online digital rapport. Analysens resultater har været dagsordensættende hos centrale aktører i feltet, og vi har holdt oplæg, præsenteret og debatteret analysens resultater landet over.

Projektets udgivelser

Digital rapport

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Christian Ingemann
Udviklingschef og souschef

cin@mm.dk

Nana Holstein
Senioranalytiker

naho@mm.dk