Selvom Binge Eating Disorder (BED) er en af de mest udbredte spiseforstyrrelser, så er den stort set ukendt, og indtil for ganske nylig fandtes der næsten ingen behandlingstilbud for børn og unge, som kæmpede med sygdommen.

Derfor gik Tænketanken Mandag Morgen i 2022 sammen med Kompetencecenter for Spiseforstyrrelser for at indsamle, gennemgå og formidle den eksisterende viden om BED blandt børn og unge i Danmark samt sætte problematikken på dagsordenen. Det resulterede blandt andet i debatoplægget Hvordan tager vi bedre hånd om børn og unge med binge eating disorder (BED)?, en podcast, en rundbordssamtale med nøgleaktørerne samt det første danske litteraturstudie om behandling af børn og unge med BED og subklinisk BED.

Projektet var muliggjort af en bevilling fra Helsefonden.

Projektets udgivelser

Debatoplæg

Portrætvideo

Medarbejdere på projektet

Marie Langmarch
Senior analytiker

ml@mm.dk

Sofie Fuglsang Burkal
projektkoordinator

sobu@mm.dk

Samarbejdspartnere