Befolkningsundersøgelsen 2023: Danskernes Digitale Liv

Tænketanken Mandag Morgen har i efteråret 2023 gennemført endnu en befolkningsundersøgelse af Danskernes Digitale Liv, som en del af ADD-projektet. Analysen indeholder en repræsentativ survey analyse af danskernes digitale liv med særskilt fokus på gruppen af digitalt udsatte borgere.

I undersøgelsen tager Tænketanken Mandag Morgen borgernes briller på og giver et aktuelt billede af, hvordan danskerne forholder sig til den digitale teknologiske udvikling. Det omfattende datamateriale er formidlet på en lettilgængelig måde, hvor læseren selv kan interagere med materialet igennem en interaktiv, online digital rapport. Analysens resultater har været dagsordensættende hos centrale aktører i feltet, og vi har holdt oplæg, præsenteret og debatteret analysens resultater landet over.

Læs den digitale rapport her

Projektets udgivelser

Medarbejdere på projektet

Nana Holstein
Senioranalytiker

naho@mm.dk

Daniel Honoré Jensen
Senioranalytiker

dhj@mm.dk

Erik Tougaard Møller
Projektkoordinator

etm@mm.dk