I Tænketanken Mandag Morgen har vi på opdrag af UdviklingsRåd Sønderjylland kastet vores blik på Business Region Sønderjylland i form af de fire sønderjyske kommuner og fremlagt et perspektiv på landsdelens fremtid, når vi ser på de store omstillinger, som samfundet står overfor: Grøn og digital omstilling samt et uddannelseslandskab i omstilling. I publikationen Sønderjylland – En omstillingsparat region? rusker vi ved nogle af de vante forestillinger, og lægger op til en kvalificeret debat, som kan føde nye ambitioner og handling i forlængelse af UdviklingsRåd Sønderjyllands egen vision frem mod 2030.

Projektets udgivelser

Visionsoplæg

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere