Projektet Bystrategisk Udsyn er en serie af landsdækkende konferencer, som Tænketanken Mandag Morgen udviklede og arrangerede i samarbejde med Landsbyggefonden med det formål at sætte den almene sektors betydende rolle og ansvar for både social og miljømæssig ansvarlighed på dagsordenen. Hver konference i perioden 2020 – 2022 samlede mellem 350 og 500 deltagere for at udveksle erfaringer og løsninger og formulere visioner for byernes fremtid med udgangspunkt i den almene boligsektor, hvor 20% af befolkningen i Danmark bor.

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere