Sammen med DJØF, Lederne og Mercuri Urval stod Tænketanken Mandag Morgen for Folkemødets store debatscene om ledelse i 2018 og 2019.

I partnerskabet udviklede, afholdt og modererede Tænketanken Mandag Morgen 20 debatter over tre dage med beslutningstagere og topledere fra alle samfundets sektorer. Debatterne omhandlede de mest centrale dilemmaer og udfordringsbilleder for ledere og ledelse – diversitet, magt, bæredygtighed, mangel på arbejdskraft, karriereudvikling, global leadership og en masse mere.

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere