Alle unge fortjener et godt ungeliv, men udviklingen går den forkerte vej. Mistrivslen blandt børn og unge er historisk høj – så høj, at vi befinder os i en regulær trivselskrise, som kan få enorme konsekvenser for den enkelte unge og for samfundet.

Det er tydeligt, når vi kigger på tallene fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og Tænketanken Mandag Morgens nye undersøgelse Frirum som et værn mod mistrivsel. Tæt på hver fjerde ung (23%) oplever ikke frirum i deres hverdag, og hele 37% af de unge føler ikke, at de har tid nok til de ting, de har lyst til.

Men rapporten peger også på en løsning: frirum. Undersøgelsen viser nemlig, at næsten alle (93%) af de unge, der er aktive i en forening, ungdomsklub eller organisation oplever det som et frirum. Vi kan altså bruge frirummene til at afhjælpe den stigende mistrivsel.

”Frirum er nøglen til at løse trivselskrisen. For nogle unge er frirum et sted, hvor man gør det godt og ’præsterer’ på ens egne præmisser, mens for andre handler det om at have det sjovt. Derfor skal skabe flere lommer i hverdage, hvor unge har tid og selv kan vælge deres frirum – om det så er i foreningslivet, i uddannelsessystemet eller et tredje sted,”  – Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd.

Undersøgelsen er baseret på en national repræsentativ spørgeskemaundersøgelse med mere end 1004 unge mellem 16-24 år, dybdegående interviews og fokusgrupper med 35 unge samt data fra tre ugers mobiletnografi med 12 unge. Dataindsamlingen er foretaget fra oktober 2021 til april 2022. Undersøgelsen er foretaget af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd og Tænketanken Mandag Morgen med støtte fra Helsefonden.

Projektets udgivelser

Handout

Digital rapport

Medarbejdere på projektet

Nana Holstein
Senioranalytiker

naho@mm.dk

Samarbejdspartnere