Kommune Forfra – Aarhus gentænker velfærden er et debatoplæg udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen for Aarhus kommune i 2015, men stadig helt aktuelt. Publikationen henvender sig til de politikere, som skal udvikle politikken for fremtidens velfærd, og til de kommunale ledere og medarbejdere, som skal udmønte velfærden i hverdagen sammen med borgerne. Men Kommune Forfra henvender sig i mindst lige så høj grad til alle de borgerne, der skal tage medansvar for vores fælles velfærd. Velfærd er ikke kun en kommunal opgave. Udgangspunktet er, at fremtidens velfærd ikke kun kan løftes af det offentlige. Velfærd er en opgave for os alle sammen – som mennesker der står i relation til hinanden. 

Kommune Forfra indeholder både interviews, debatspørgsmål og kontante anvisninger. Bl.a. en ikonisk side 27 med nytænkning af det kommunale mindset. Kommune Forfra er den mellemste af tre publikationer, som Tænketanken har lavet for Aarhus kommune som led i processerne med nytænkning af velfærden og styringsmodellerne for en moderne velfærdskommune. De øvrige publikationer er  Kærlig Kommune fra 2013 og Aarhus Kompasset fra 2020.

Projektets udgivelser

Debatoplæg

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere