Nordisk Topmøde for Civilsamfund 2021 blotlagde et stort potentiale i at styrke det systematiske samarbejde mellem frivillige sociale organisationer i Norden. Det potentiale skal etableringen af en nordisk civilsamfundsplatform på socialområdet indfri. Platformen skal engagere et stort antal frivillige sociale organisationer på tværs af Norden, muliggøre systematisk erfaringsudveksling. Driften forankres tværnordisk gennem tæt samarbejde mellem organisationer i hele Norden.

I projektets indledende fase varetages arbejdet af Tænketanken Mandag Morgen og Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd.

LÆS MERE PÅ PROJEKTETS HJEMMESIDE

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere