En sammenhængende debatrække på folkemøderne i Norden om, hvordan vi får flere unge med i positive fællesskaber. Debatterne bindes sammen ved hjælp af et stafetelement, hvor den første folkemødedebat giver en central udfordring og et spørgsmål videre til den næste debat i rækken også fremdeles. På scenen gives særlig plads til de nordiske civilsamfund, herunder særligt ungeorganisationer og unge med levede erfaringer.

Indsigt og læring fra folkemødestafetten skal bruges i udvikling og drift af civilsamfundsplatformen samt sammenfattes til et kort notat til inspiration ifm. Ministerrådets arbejde med den nye handlingsplan ifm. 2030 visionen.

Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd og afvikles i sommeren 2023.

Medarbejdere på projektet

Samarbejdspartnere