København, Odense, Aalborg og Aarhus kommune (4-byerne) bidrager sammen med Tænketanken Mandag Morgen til Reformkommissionens arbejde igennem en åben og inddragende proces, hvor hver by på vegne af 4-byerne har været tovholder på hvert sit tema, som spiller ind i kommissionens arbejde.

På baggrund af denne proces er der blevet identificeret forskellige barrierer og stillet forslag til Reformkommissionen om, hvordan vi kan styrke partnerskaber, ungeområdet, opkvalificering og integration.

Projektets udgivelser

Katalog

Medarbejdere på projektet

Lisbeth Knudsen
Strategidirektør

lk@mm.dk

Samarbejdspartnere